Monumenten

Open monumentendag aanleiding voor Schil met Pit om Gemeente Wijk bij Duurstede te wijzen op hiaten in monumentenbeleid.

January 1, 2003

Tot op heden kent Wijk bij Duurstede geen monumentenbeleid en dat moet veranderen vindt ‘Schil met Pit’. Het is op zijn zachts gezegd verwonderlijk dat de gemeente op dat vlak geen beleid voert terwijl het qua erfgoed de derde gemeente in de provincie Utrecht betreft.

De lijst van monumenten is zelfs nog uitgebreid nu Cothen en Langbroek aan de gemeente zijn toegevoegd. Hoog tijd dus om de gemeente op dit verzuim te wijzen en aandacht te vragen voor inventarisatie en een actief en duurzaam beleid.

Vandaar dat Schil met Pit de heer Henk Jan Derksen van de Bond Heemschut heeft gevraagd de lijst met monumentwaardige objecten en een monumentenverordening aan te bieden aan wethouder Nico de With zodat niets een voortvarend beleid nog in de weg kan staan.

Er is duidelijk sprake van achterstallig onderhoud als men bedenkt dat zo’m ------- objecten in Wijk bij Duurstede en zo’n ----- objecten in Cothen en Langbroek nog steeds onbeschermd en  eigenlijk “vogelvrij” zijn.

Met de lijst en verordening ontstaat de mogelijkheid te voorzien in een aantal hiaten.  

Deze hiaten dreigen te ontstaan door:

- toevoeging van Cothen en Langbroek aan het grondgebied van de gemeente,(samen goed voor ca 170 monumentwaardige objecten). Pure concentratie op alleen de historische kern van Wijk (met ca 150 objecten) is daarom niet langer verantwoord. Immers de objecten in het omvangrijke buitengebied  en  in de beide kernen zijn feitelijk vogelvrij. 

- het ontbreken van de mogelijkheid om objecten die waardevol zijn voor de lokale en de regionale geschiedenis adequaat te beschermen 

- het ontbreken van de mogelijkheid tot actualisatie, waardoor met name jonge monumenten in het gedrang komen.

- de noodzaak te komen tot een samenhangend archeologiebeleid, waarmee zorgvuldig wordt omgegaan met de sporen en  restanten van de zeven(!) opeenvolgende historische perioden waarvan het huidige nederzettingen de bovenste laag zijn.

Ondanks het feit dat van gemeentewege, om overigens praktische redenen, is besloten om de open monumentendag dit jaar over te slaan leek het 'Schil met Pit' van groot belang om op originele wijze het gehele monumentenbeleid in en rond Wijk bij Duurstede ( dus inclusief Cothen en Langbroek) in het zonnetje te zetten.