Extra info

Waar naar toe met het Dorestad museum?

March 4, 2020

Het volgende kan geconstateerd worden:

  • Een multiculturele omgeving en museale uitstraling van een gebouw zijn noodzakelijk.  Het zijn vereisten om straks een bezoek aan het Dorestad museum aantrekkelijk te laten zijn. Het voormalig stadhuis heeft die museale uitstraling niet, het E&E Gasthuis wel. Vandaar onze keuze voor het E&E Gasthuis. 
  • Een permanente tentoonstelling moet meer in haar mars hebben dan een tijdelijke “wij vikingen” wil het de investering van € 600.000,- rechtvaardigen en bezoekers blijven trekken.
  • Het kan niet worden hard gemaakt dat de opzet van het museum in het Stadhuis de Markt levendiger zal maken. Ook mag niet worden verondersteld dat winkeliers in de directe omgeving van die levendigheid zullen profiteren.
  • De opzet en inrichting zijn niet afhankelijk van de initiatiefnemers uit Wijk bij Duurstede, die dreigen zich terug te trekken als het museum naar een andere locatie wordt verplaatst.


Een museale uitstraling van het gebouw, multicultureel van opzet met meer mogelijkheden zijn voor exploitatie noodzakelijk

Het Fries museum heeft een echte museale en moderne uitstraling, een multicultureel centrum waar men verschillende exposities kan bezoeken. Het heeft een filmzaal, lunchroom en een winkeltje met artikelen die betrekking hebben op de exposities. Tijdens ons bezoek was er in hetzelfde gebouw het Noordelijk Filmfestival gaande. Het is gelegen aan het Wilhelminaplein tegenover het paleis van justitie in het centrum van Leeuwarden. 

We bezochten het museum waar op dit moment een tijdelijke expositie gaande is met als thema ”Friezen en Vikingen”. Een thema dat zeker de Friezen zal aanpreken en een hoog bezoekersaantal kan garanderen. Dorestad heeft als een van de grootste handelscentra ook een eigen geschiedenis en heeft een belangrijke rol gespeeld in die tijd. De vraag blijft of het ook een groot aantal bezoekers zal trekken. We waren benieuwd hoe deze tijdelijke expositie met veel landelijke publiciteit vooral over de Vikingen, is opgezet. Een permanente expositie over Dorestad, in het Dorestad museum in het voormalige stadhuis in Wijk zou de expositie Friezen en Vikingen moeten overtreffen, gezien haar rol in de vroegmiddeleeuwse geschiedenis..


Niet kan worden hard gemaakt dat de opzet van het museum in het Stadhuis de Markt levendiger zal maken en dat winkeliers in de directe omgeving zullen profiteren van bezoekers aan het museum.

In de prognose van de initiatiefnemers van het museum wordt het aantal bezoekers geschat op zo’n 15.000 op jaarbasis. Dat kan mogelijk alleen in het eerste jaar behaald worden. Tegenvallende bezoekcijfers kennen we reeds van het vorige museum aan de Muntstraat. Mocht een sluitende begroting niet worden gehaald, en dat valt te verwachten, dan is er jaarlijks extra subsidie nodig. En dat voor een geringer aantal bezoekers. Er wordt niet aangetoond dat de meerjarige begroting wordt gedekt met inkomsten uit entreegelden. Een pretentie die op geen enkele wijze valt te rechtvaardigen. Dat geldt ook voor de verbouwing van het stadhuis. Een verbouwing die later, bij geen succes van het museum, moeilijk voor andere toepassingen valt te gebruiken. Zo gezegd door betrokkenen: "dat zien we dan later wel weer”. Ook de verwachting en het argument dat winkeliers in de omgeving van het voormalige Stadhuis van de stroom van bezoekers zullen profiteren en het plein daardoor levendiger zal worden valt dan te verwaarlozen.

Het streven van de gemeente om een verbinding te leggen tussen Markt en haven kan eveneens niet wordt ingevuld. Dat kan wel als men kiest voor het oude E&E Gasthuis.

Opzet en inrichting is niet afhankelijk van de twee initiatiefnemers uit Wijk, die dreigen zich terug te trekken als het museum op een andere locatie komt. Ook het verlies van subsidie is onjuist. 

De vrees dat initiatiefnemers zich zullen terugtrekken als het museum in een ander gebouw komt lijkt minder ernstig dan het is. De expositie in Friesland toont aan dat anderen in staat zijn een soortgelijk museum op hoog niveau op te zetten. Ook eventuele subsidies uit andere bronnen dan de gemeente lopen geen gevaar als het museum in een ander gebouw zou komen, immers de subsidie wordt verleend op het plan en de inrichting van de expositieruimtes en presentaties, niet op de locatie. Zou dit wel zo zijn dan heeft het oude E&E Gasthuis bovendien een meer museale uitstraling dan het oude Stadhuis. 

Dat het museum dus alleen in het voormalig Stadhuis en niet in het oude E&E Gasthuis zou kunnen komen omdat de initiatiefnemers al zo ver zijn en subsidie in gevaar komt, alsmede de vergevorderde bouwplannen, zijn argumenten waar nog zwaardere argumenten tegenover staan, namelijk het in stand houden en openbaar toegankelijk maken van twee markante rijksmonumenten.

Opmerkelijke constatering: geen van de initiators uit Wijk bij Duurstede zoals Martin Vastenhout en conservator Luit van der Tuuk worden zelfs ook maar éénmaal vermeld in het overzicht van betrokken deskundigen bij de expositie in het Fries Museum.


Nog even wat cijfers:

"Wij Vikingen " trok tijdens de expositie van 6 maanden 88.028 bezoekers. Twee derde kwam van buiten Friesland. 38% kwam voor het eerst. Er verschenen 385 artikelen in gedrukte media en op het internet. etc.