Parkeren

Parkeren bij de RK kerk

August 30, 2019

Herhaaldelijk worden er nieuwe plannen gelanceerd voor het algehele parkeerprobleem zonder het nu eens en voor altijd goed op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat er zich geen wezenlijke problemen voordoen bij het parkeren in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Het probleem doet zich enkel voor tijdens evenementen, doordat weinig gebruik wordt gemaakt van het parkeren op het evenemententerrein, dat te ver van de binnenstad afligt. Onder andere platform “Schil met Pit”, de stichting Wijkse Stadshaven, de winkeliersvereniging denken mee en maken zich sterk om dit probleem in één keer op te lossen.

Steeds weer opnieuw komen bewoners en de politiek met alternatieven om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijker te maken, waarvan ook het parkeerbeleid deel uitmaakt.De stichting Wijkse Stadshaven heeft over de periode 2015-2018 tellingen heeft gehouden van parkeren in en rondom de binnenstad. Ook als de Markt bezet is door activiteiten(woensdagmarkt of kermis), blijkt het te kort aan parkeerplaatsen mee te vallen.Om voor eens en voor altijd tot een gedegen parkeervisie te komen bieden Schil met Pit, de stichting Wijkse Stadshaven en de winkeliersvereniging oplossingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de evenementen georganiseerd in en rond het kasteel en de andere evenementen in de binnenstad. In het eerste geval zou gebruik kunnen worden gemaakt van de ruimte die er nu reeds is en de ruimte die straks helemaal vrij komt op de plaats bij de gemeentewerf, die is immers op loopafstand van het kasteel. De gemeentewerf zal over niet al te lange termijn (gesproken word over uiterlijk twee jaar) verhuizen. Bij herontwikkeling van dit gebied kan dan een parkeerterrein voor ten minste 40 auto’s worden ingepland. Dat zou in de behoefte van de exploitant van het kasteel kunnen voorzien. Bezoekers van bruiloften en partijen zouden dan dichterbij kunnen parkeren en geen gebruik meer hoeven te maken van de parkeergelegenheid bij de molen.Wat betreft de parkeermogelijkheden in de binnenstad zijn er al in 2004 door het Bouwfonds bij de ontwikkeling van het Veilingterrein toezeggingen gedaan voor extra parkeergelegenheid.Deze hebben helaas niet geleid tot concrete daden. Nu doet zich weer een unieke mogelijkheid voor bij de geplande bouw van een appartementencomplex tegenover het Huis van deGemeente, op de plaats van het oude postkantoor, de bibliotheek en mogelijk zelfs het terreinvan de RABO bank. Het is de laatste locatie om vrij simpel, door het aanwezige niveauverschil ter plaatse, extra parkeergelegenheid te realiseren onder de geplande bebouwing. Die gelegenheid zou voor ten minste 100 extra parkeerplekken, naast parkeergelegenheid voorbewoners, voorwaarde moeten zijn in de onderhandelingen met projectontwikkelaars. Een unieke oplossing wat betreft parkeerplekken voor bezoekers aan evenementen (eventueel zelfstegen betaling). Schil met Pit wil dat de gemeente duidelijkheid schept in de plannen en eentoelichting geeft in welk stadium deze plannen zich bevinden.

Coalitiepartijen en CDA zeggen NEE tegen alternatief compensatie parkeerplekken Markt

Het huidige college heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel maar de praktijk blijkt weerbarstig.Het alternatief van SmP voor de ‘parkeerproblematiek’ in de binnenstad werd tijdens de raadsvergadering van 3 maart 2020 met een nipte meerderheid verworpen. Opmerkelijk temeer daar aanvankelijk alle fracties positief waren over de ingediende plannen, Met name de extra onderbouwing - in de vorm van een financiële paragraaf - oogstte veel lof. SmP kon haar zienswijze extra kracht bijzetten door het gedegen voorwerk van de Stichting Wijkse Stadshaven, die al enkele jaren statistisch de verkeersbewegingen in de stad – ook tijdens evenementen – in kaart brengen.

De keuze voor het weitje van het Waterschap de Stichtse Rijnlanden betekent naast verspilling van gemeentegelden ook een aantasting van het toch al schaarse openbaar groen in de schil van de binnenstad. En dat voor een tijdelijk parkeerplaats op het weitje voor mogelijk maximaal 2 jaar in afwachting van een definitief plan voor de herinrichting van het Walplantsoen.