Wij zijn Schil met Pit

Wij zijn een Platform bestaande uit een vaste kern van een aantal actieve bewoners van Wijk bij Duurstede, die terzijde wordt gestaan door een groep deskundigen op het gebied van de ruimtelijke ordening van wisselende samenstelling. Het Platform is onafhankelijk dus niet politiek gebonden en staat open voor alle geïnteresseerden.

Doel

Het doel van het Platform ‘Schil met Pit’ is om een actieve bijdrage te leveren aan de discussie over de inrichting van het gebied in en rond de Wijkse binnenstad. Daartoe heeft het Platform een aanzet gemaakt tot een analyse van de cultuurhistorische, landschappelijke en maatschappelijke betekenis van de ‘Schil’ (gebied grenzend aan de binnenstad) en “Pit” (Binnenstad) en deze vervolgens geconfronteerd met behoeften die er vanuit de samenleving zijn.

Visie

Het Platform pleit voor een structuurplan onder anderen voor de Schil en Pit , waarin deze ideeën verder worden uitgewerkt. Pas als dat gebeurt kan er een verantwoorde keuze worden gemaakt voor de bestemming van de terreinen in de Schil en Pit. Vóór en tijdens de sterke uitgroei van Wijk is er voor met name de Schil nog nooit zo’n structuurplan geweest. Waar dat toe leidt laat het huidige economische centrum van de stad zien: de omgeving van Albert Heijn, de banken en het stadskantoor vormt een onsamenhangende en weinig inspirerende brij van gebouwen.

Werkwijze

Zoals eerder omschreven bestaat Schil met Pit uit vrijwilligers die onbezoldigd en onpartijdig zich belangeloos inzetten voor projecten. Historisch besef, leefbaarheid en behoud van groen ziet zij als een van haar belangrijkste taken. Dat doet ze door zich te beperken tot een paar projecten om die goed te kunnen uitvoeren. Dat vergt vaak veel energie, studie, voorbereiding en veel, heel veel overleg en geduld en soms ook strijd. Het betekent ook dat we niet voor iedere actie kunnen worden ingeschakeld, hoe graag we dat ook zouden willen. Steeds wordt een actie of project gehouden tegen het licht van onze doelstellingen, of we onze expertise kunnen inzetten en of er een reële kans van slagen is.

Geschiedenis

In de Middeleeuwen en zelfs tot in de 50-tiger jaren van de vorige eeuw waren het de notabelen en rijke (boeren)families die zo hun eigen interpretatie hadden van “burgerparticipatie”. Het kwam er op neer dat vooral in hun eigen belangen werd voorzien. Het verschil tussen arm en rijk was als gevolg daarvan zichtbaar en rampzalig. Wijk bij Duurstede werd wel “het zwarte gat” genoemd, een soort van vrijhandelsstadje met eigen regels. Het is verwoord in vele boeken waaronder die  van Wim van Amerongen. In de 60-tiger en 70-tiger jaren streken er bewoners neer van buiten Wijk die veel van de verwaarloosde panden in het centrum restaureerden en hun stem wilden doen laten gelden. Zo ook de ”Vrienden van Wijk”, betrokken bewoners die niet schuwden om in samenwerking met architecten een heel structuurplan voor te leggen aan de gemeenteraad. Zij spoorden ook bewoners van de binnenstad aan om hun eigendommen te renoveren om zo, veel panden in de oude binnenstad te redden van de sloop. Een tijd was er radiostilte maar in 2002 werd, als gevolg van een initiatief van Groen Links, deze betrokkenheid weer geactiveerd. Schil met Pit werd opgericht en was en is eveneens een groep van betrokken bewoners van verschillende politieke kleur, die ten dienste van de gemeente, hun diverse deskundigheden, ervaring, energie en creativiteit op een voor Wijk positieve manier wil inzetten. Daar is niets aan veranderd.

Het logo van Schil met Pit symboliseert dat. Het geeft weer dat het nog steeds 5 voor twaalf is wat betreft het behoud van de pit (kern) en de inrichting van de schil (rond het centrum).

Organisatie

Huidige Bestuur
Paul Heijmans (woordvoerder)
Martha de Wit
Lex Herold

Vorige bestuursleden (o.a.)
Josien de Vries (voorzitster)
Herman van Dam (secretaris)
Ruud Mollee (penningmeester)
Henk Dekker †
Tanja Notten
Kees Buizer